Vår företagskultur

Uppdrag: Förnya värde för automationsapplikationer

Utvecklingen av Kinas automationsindustri behöver leverantörer av automationslösningar, kundbehovsorienterade, innovativa värden för automationsapplikationer och marknadsförändringar.I denna process måste produktlösningen ha en maximal optimering för att lösa smärtpunkterna i företaget.Men inte alla företag kan göra det, och många tror att de kan.Men med den ökande tillämpningen av automation inom alla samhällsskikt har detta område blivit mer och mer komplext.Endast genom att lösa detta problem kan vi ge användarna verklig kvalitetsservice och verkligen möta kundernas behov.

Företagsuppdrag

Vi vet att automationsbranschen är en bransch med stor utvecklingspotential och vitalitet.För närvarande finns det många automationsföretag i Kina, men de är inte lika stora som riktiga utmärkta företag som Amazon.Men om vi gör Amazon Automation bättre och starkare kommer vi att bli ett verkligt enastående företag i Kina.Därför måste Kinas automationsindustri göra vårt företag större och starkare, och vi försöker också göra vårt företag större och starkare.Vi håller också mycket med om dessa åsikter och ser också fram emot att nå en sådan konsensus med kunderna: endast genom att göra automation till vår plattform för innovation och applikationsvärde kan det bli ett visitkort tillverkat i Kina.

Möt kundernas förändrade och förbättrade behov och skapa långsiktigt värde

Skapa värde för din anläggning och verksamhet och skapa långsiktigt värde genom lösningar.Förbättra produktprestanda genom produktinnovation och produktoptimering;Realisera produkter och tjänster genom god kostnadseffektivitet;Håll god kommunikation med kunderna för att möta deras förändrade och förbättrade behov.För att uppnå dessa mål sätter vi upp flera mål: förbättra relationen mellan kunder och dig;Produkter och tjänster;Team;Kvalitet och effektivitet;Företagskultur För att möta kundernas förändrade och förbättrade behov kommer vårt företag alltid att insistera på att ge kunderna de bästa produkterna och tjänsterna.Vi tror att produkter och tjänster inte är eviga.Det viktigaste för kunderna är evigheten.Att erhålla långsiktigt värde och dela värde genom kontinuerlig optimering av produkter och tjänster är ett av de eviga teman i ett företags utvecklingsprocess.Eftersom vårt företag tar god tro som grund, insisterar alltid på att ta kunderna i centrum och tillhandahåller högkvalitativt och pålitligt servicestöd till våra kunder!Kundnöjdhet är vårt eviga syfte!Du kommer att bli vår evigt lojala vän!Vi är alltid tacksamma för dig!

Engagerad i innovation

Ta innovation som drivkraft för utveckling och främja ständigt tekniska framsteg och utveckling av branschen.Utveckla ständigt nya produkter för att möta kundernas behov och möta kundernas förändrade och förbättrande behov.Kontinuerlig förbättring.Låt utrustningen fungera som bäst.Kontinuerligt uppdatera och förnya, och säkerställa långsiktig kundservice;Att skapa värde för kunderna är vår eviga strävan.Låt kunderna njuta av det värde vi tillför och fortsätta att sträva efter högsta kvalitet, höga standarder och hög kvalitet för att möta deras föränderliga förändringar är vårt mål.Förbättra vår kundservice i grunden, samtidigt som du skapar större värde och långsiktigt värde för kunderna!Och bli en utmärkt, perfekt, professionell, ansvarsfull och varaktig partner utifrån målet!

Kundernas efterfrågan: flexibel affärsmodell

Nu finns det många affärsmodeller i branschen.I olika affärsmodeller kommer användarna att välja olika funktioner och typer efter sina egna behov och affärsegenskaper.Detta betyder dock ingenting för kunderna.När kunderna väljer automationslösningar måste de ta hänsyn till sina egna affärsbehov och risker.Om endast en funktion krävs kan det ge kunderna mycket höga kostnader, och det är inte gynnsamt för att förbättra kundernas efterfrågan på automationsfunktioner;Om flera funktioner krävs för att finnas samtidigt, kommer många kunder att behöva välja efter sina olika behov.I ett sådant läge kommer kundernas behov att vara mycket osäkra och svåra att förstå, och det är svårt att välja det mest lämpliga schemat enligt deras eget och den faktiska situationen för projektet.För att lösa kundproblemet måste företag göra ett bra jobb med marknadsundersökningar och analyser av kundernas efterfrågan, och ständigt utforska och förnya i processen baserat på principerna om teknisk innovationsdriven, användarefterfrågan centrerad och användarvärdeorienterad: du kan hitta dina egna fördelar och möjligheter genom behovsanalys och funktionsanalys;Samtidigt, enligt affärsmodellen och affärsegenskaper, bestämma den lämpliga personliga lösningen.Endast i processen med kontinuerlig utforskning och forskning kan företag fortsätta att växa och utvecklas.

Vision: Att bli ett kraftfullt teknikföretag

I början av företagets etablering gjorde företaget klart att det ville vara ett "kraftfullt teknikföretag".I början av sin karriär var hans ideal att vara unik i branschen och konkurrera positivt med andra konkurrenter.I början av entreprenörskapet fastställde företaget sina egna utvecklingsmål.Han hoppades bygga upp företaget till ett globalt företag för att bättre anpassa sig till marknaden och växa och växa snabbare.Han hoppas kunna göra det möjligt för företaget att bättre förstå världen och hjälpa kunder att utveckla nya affärer och fortsätta att lyckas.

Starka teknikföretag måste ha produkter som kan möta kundernas behov

Genom teknisk innovation kan vi omvandla användarnas behov till tekniska prestationer, och ständigt uppnå innovation, varför vi kan leda utvecklingen av branschen.Vi förändrar nu våra relationer med kunder runt om i världen.Vi kan hjälpa dem att bygga en stark organisation, så att vi kan samarbeta med andra organisationer och uppnå en win-win-situation!Anledningen till att vi är framgångsrika är att vi har förmågan att hjälpa kunder att hitta bättre tjänsteleverantörer och tillhandahålla bättre tjänster, och även kan främja social utveckling och utöka dem!

Lita på ny teknik för att förbättra kundupplevelsen

Företaget har studerat hur man kan förbättra kundupplevelsen.Till exempel har företaget under de senaste åren introducerat en rad nya teknologier för att möta behoven av kundupplevelse.Nu finns det många olika reducerare på marknaden och kunderna kan skräddarsy tjänster efter deras faktiska behov.Enligt vår mening är det viktigaste att ge kunderna det de vill ha: vad vi vill hjälpa dem att uppnå, vad de behöver, vilka fördelar de vill få (eller hur de vill möta)."Företaget sa," Vi kommer att hjälpa kunder att göra kloka val genom att tillhandahålla alla dessa svar."

Driv tillväxt med affärsmodeller

Först måste företaget skapa värde för kunderna.Vi kommer inte bara att nöja oss med kortsiktiga mål eller fokusera på kortsiktiga intressen.Vi tror alltid att om du vill växa måste du fortsätta att förnya dig i alla affärslänkar, och om varje länk kan ge betydande värde måste du vara beredd.Vi är övertygade om att "varje affärsmodell är framgångsrik", så vi måste kunna uppnå högkvalitativ tillväxt var som helst.

Skapa unikt värde

Under de senaste åren har vi engagerat oss i att ge kunder över hela världen en mer bekväm, säker, pålitlig och innovativ upplevelse.Samtidigt försöker vi också visa världen det unika värdeerbjudande vi erbjuder användarna: • Möta kundernas växande behov genom att lösa nyckelproblem i verksamheten eller tillföra stort värde - tillhandahålla pålitliga tjänster i processen att möta användarna behov.• Etablera en varumärkesimage på marknaden och låt kunderna ha en känsla av tillit och tillit till dig.• Hjälpa kunderna att etablera en samarbetsrelation med oss ​​och skapa konkurrensfördelar i branschen.

Kontinuerlig innovation och kontinuerlig framgång

Förutom kontinuerlig innovation, menar företaget att vikten av innovation också återspeglas i affärsmodellen.Företaget tror att endast kontinuerlig innovation kan nå framgång."Teknikföretag bör anstränga sig ur två aspekter: å ena sidan bör de utveckla sina egna företag genom ny teknik; å andra sidan bör de integrera dem i sina befintliga verksamheter för att säkerställa att företaget har långsiktiga utvecklingsmöjligheter samtidigt som inse självvärde."Han tycker att han inte är bra på att göra en del riskkapital eller andra affärer, men det betyder inte att det inte kommer att locka anställda.Han menar att om man vill bli ett kraftfullt teknikföretag måste man ständigt förnya sig.Innovation är mycket viktigt både tekniskt och affärsmässigt.För detta är den viktigaste grunden som kan förändra ditt företags framtida trend.

Värderingar: sträva efter självförbättring, betjäna kunder, vara ärlig, pragmatisk och gå all out

Självförbättring: Självförbättring avser kontinuerligt lärande, självförbättring, bättre självförbättring och strävar efter att bli en bättre person utan att slappna av.

Kundservice: kundservice är den viktigaste länken för att spegla företagets serviceanda och attityd.

Gå all out: Företaget har satt upp tre mål, nämligen mission, vision och värderingar, samt en värdemanual för varje anställd.

Kundtjänst inkluderar:

1. Hjälp kunder att förverkliga sina drömmar;

2. Spåra kontinuerligt kundernas behov;

3. Växa tillsammans med kunderna;

4. Kontinuerligt förbättra kundupplevelsen;

5. Hjälpa kunder att uppnå finansiella mål;

6. Förbättra användarupplevelsen;

7. Ständigt förbättra arbetsstilen.

Ta företagets uppdrag och vision som vägledande ideologi;Arbetet sorteras ut genom de fyra dimensionerna medarbetarnas förståelse för företagets affärsmål, strategiska målformulering, strategisk implementering och implementering;I kombination med företagets faktiska situation och de anställdas beteende formuleras och implementeras arbetsmålen och uppgiftslistan i tio aspekter till tjänsten;Att vägleda arbetet med företagskulturens koncept och system;De åtta riktningarna är nära kombinerade med den faktiska situationen för företaget att utforma uppförandekoden för anställda och några uppförandekoder i uppförandekodens manual;Genom applikationsmanualen för anställds uppförandekod, slutför arbetsproceduren för att kombinera sammanställningen av anställds uppförandekod och uppförandekodmanual med övning.Dessutom bestäms relationsnormerna och arbetsmålen mellan avdelningar och anställda genom medarbetarens uppförandekod och uppförandekod:

1. Betjäna kunder: fungerar som en bro mellan företag och konsumenter.

2. Förbättra dig själv: fortsätt att stärka lärandet.

3. Integritet, pragmatism och effektivitet ("fyra"): kundcentrerad, jordnära, kundorienterad.